El CVCA lliurament a la Conselleria les certificacions del Torn d’Ofici corresponents al segon bimestre de 2020

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va presentar divendres passat, de manera telemàtica, en el Registre web de la Conselleria de Justícia, les certificacions acreditatives de les actuacions d’assistència jurídica gratuïta corresponents al segon bimestre de 2020. D’aquesta manera, les actuacions realitzades pels lletrats i lletrades adscrits al Torn d’Ofici durant els mesos de març i abril d’aquest mateix any queden justificades amb antelació a la data prevista en el calendari, davant l’organisme que ha de realitzar posteriorment el pagament. Tot això amb la finalitat que els lletrats i lletrades perceben la retribució corresponent al més prompte possible.
L’import total de les certificacions presentades ascendeix a 3.165.878,14 euros, que serà transferit als advocats i advocades que presten servei en el TO i en els Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta una vegada que el pagament siga realitzat per la Conselleria al CVCA.