El CVCA manté una reunió telemàtica amb la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA), encapçalat pel seu president, Agustín Ferrer, va mantindre el mes de gener passat una reunió telemàtica amb el director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, José García Añón. En la trobada virtual també van ser presents els representants del Torn d’Ofici dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana.
Al llarg de la sessió es van tractar qüestions d’interés per a l’advocacia valenciana, com les línies de pressupost destinades al CVCA per a 2021, o les subvencions dirigides al Consell, per part de la Conselleria de Justcia, a través del conveni que l’advocacia valenciana manté amb la Generalitat. També en el marc d’aquest conveni, es van abordar, en matèria de formació, els cursos i actuacions formatives, previstos per a 2021. En aquest sentit, la DGRDAJ va reiterar la seua intenció que els cursos a realitzar tinguen relació directa amb la prestació dels serveis de Torn d’Ofici i que s’unifiquen entre els col·legis. Per part del CVCA, es va informar que la Comissió de formació del Consell proposarà activitats formatives, que es traslladaren a la Conselleria per a comptar el seu vistiplau.
Així mateix, es va parlar sobre l’articulació del Projecte de Justícia de Proximitat i l’estat de la tramitació del Projecte de Reglament de Justícia Gratuïta. Finalment, en relació a la Proposta de modificació de la Llei Valenciana de Col·legis professionals, i, en concret, al deure d’assegurament dels professionals, el president del CVCA va traslladar la intenció que s’incloga aquest deure d’assegurament en la pròpia Llei.