El CVCA, part integrant de la Comissió de Garantia i Avaluació de la Llei de l’Eutanàsia creada per la Conselleria de Sanitat

La Comissió de Garantia i Avaluació de la Llei de l’Eutanàsia, creada per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública el passat 23 de juny, ha quedat formada aquest dimecres en una trobada amb els professionals titulars i suplents que integren la mateixa. El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) formarà part d’aquesta Comissió, representat pel conseller de la institució, Josep Julià Pascual, com a titular, i la presidenta del CVCA, Ángela Coquillat, en qualitat de suplent.

Així mateix, també seran presents en aquest nou òrgan, els membres de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV), Yolanda Sánchez i Lorena Benito, com a titulars, i Francisco Ferrer; Raquel Marco; i Jorge García-Gasco, com a suplents. La nova Comissió està integrada per un total de 15 professionals titulars i altres punts suplents, procedents de l’àmbit de la medicina, infermeria, juristes, treballadors i treballadores socials i professionals de psicologia, entre altres.

Es tracta d’un òrgan de caràcter multidisciplinari que serà l’encarregat, entre altres funcions, de resoldre les reclamacions que formulen les persones als qui el metge responsable haja denegat la prestació d’ajuda per a morir. També dirimiran sobre possibles conflictes d’interessos. Tal com recull la Llei de l’Eutanàsia, la petició d’ajuda per a morir es pot formular en centres sanitaris públics, privats, residències o en el domicili de la persona interessada.

A més, aquesta petició pot revocar-se en qualsevol moment per l’o la pacient, i ha de realitzar-se dues vegades en un termini no inferior a 15 dies entre elles i després de mantindre un procés deliberatiu amb el metge o la metgessa, on se l’informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i capacitat del procediment. Les sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan minuciosament detallats en la Llei. Si la situació s’ajusta als supòsits i requisits previstos per la llei, el metge responsable emetrà un informe favorable que serà remés a la Comissió de Garantia i Avaluació per a la seua conformitat.