El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent a l’últim bimestre de 2019

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat, les quantitats relatives al servei de Torn d’Ofici corresponents a l’últim bimestre de 2019. El total de l’import, que ascendeix a 5.899.820,22 €, serà transferit en el dia de hui per part del CVCA als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana (Alcoi, Alacant, Alzira, Castelló, Elx, Orihuela, Sueca i València), perquè aquests puguen liquidar al més prompte possible als advocats i advocades que presten servei en el TO i als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta.