El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent a l’últim bimestre de 2020

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici corresponents a l’últim bimestre de 2020. L’import serà transferit en el dia de hui de manera electrònica per part del CVCA als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, perquè estos puguen liquidar com més prompte millor als advocats que presten servici en el TO i als Servicis d’Orientació Jurídica Gratuïta. El total de l’import ascendix a 5.948.855,87EUR.