El CVCA sol·licita la inclusió de l’advocacia del Torn d’Ofici en el grup 6 de vacunació contra la COVID 19, per la seua funció essencial per a la societat

  • El passat 5 de gener el CVCA ja va remetre a la Conselleria de Sanitat una petició d’informació sobre la previsió de vacunació dels lletrats del torn d’ofici
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) ha remés de nou escrit a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública i a la Conselleria de Justícia, després de conéixer els recents canvis introduïts en la “Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19”, en els quals es recull, dins del Grup 6 de persones a vacunar, la d’aquells “Col·lectius en actiu amb una funció essencial per a la societat”. El CVCA, considera prioritari que l’advocacia d’ofici, que realitza guàrdies d’assistència a detinguts i víctimes de violència, estiga inclosa en aquest grup ja que presta un servei públic essencial. Sí ho ha fet, tal com recorda el CVCA en el seu escrit, la consellera de sanitat del País Basc, Dª Gotzone Sagardui, qui ja inclou dins d’aquests “Col·lectius” als advocats del Torn d’Ofici d’aquesta comunitat autònoma.
“Efectivament, els lletrats d’ofici compleixen una funció essencial per a la societat, garantida en la Constitució Espanyola i, de fet, l’han continuada complint amb els seus guàrdies d’assistència, fins i tot durant l’estat d’alarma, les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana i, lamentablement, a conseqüència d’això han sigut molts els contagiats durant aqueixes guàrdies. Alguns d’extrema gravetat, atés que la seua distància amb els detinguts, als quals tenen el deure de defensar i que, a vegades, incompleixen els mínims protocols sanitaris, en centres de detenció normalment xicotets, sense ventilació i sense una separació suficient, la qual cosa fa especialment necessària la seua inclusió dins del grup 6”, afirma el president del Consell Valencià de l’Advocacia, Agustín Ferrer, en el seu escrit remés a la consellera.
El passat 5 de gener, el ple del CVCA ja va remetre a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una petició d’informació sobre el calendari previst per la campanya de vacunació contra la COVID-19. En concret, se sol·licitava: “si hi ha previst algun protocol o fase específica per a aquests professionals – en referència als advocats en general i els lletrats que presten el servei públic del torn d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta, en particular-”. La resposta remesa al Consell des de la Conselleria de Sanitat va ser que “es tindrà en compte per a traslladar al Ministeri de Sanitat … i que la Conselleria distribuirà la vacuna de la COVID-19 d’acord amb l’ordre que es defineix en l’Estratègia anteriorment citada…”, en la qual, fins hui, no figuren els professionals del dret.
Des de l’òrgan que representa a l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, insisteixen que els lletrats que es dediquen a un servei públic essencial com és l’Assistència Jurídica Gratuïta al ciutadà, han d’entrar en un calendari de vacunació amb un protocol específic. Així mateix, es fa especial referència a determinades dependències policials i de la guàrdia civil, en les quals no es disposa de les mínimes condicions de seguretat per a fer front a la pandèmia.
“Creiem que els professionals del dret que estan duent a terme una labor tan important com és garantir el dret de defensa del ciutadà, han de prestar-lo sense que això supose un perill per a la seua integritat física. De no ser així, el propi exercici d’aquest dret fonamental es ressentirà”, afirma el president del CVCA.
El pròxim 22 de febrer, el president del CVCA i els degans dels huit Col·legis d’Advocats de la Comunitat, es reuniran telemàticament amb la consellera de Justícia per a abordar, entre altres punts, aquesta qüestió. El president del Consell confia que hi haja una resposta favorable per part de la Conselleria ja que l’advocacia d’ofici és un servei públic essencial per a la ciutadania, gràcies al qual es garanteix un dret fonamental, el dret de defensa.