El DOCV publica en el dia de hui l’increment de barems retributius dels lletrats d’ofici

El DOCV ha publicat en el dia de hui, l’Orde 19/2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques que, complint amb el compromís adquirit amb el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) , incrementa els barems retributius dels servicis que presten els lletrats d’ofici en la Comunitat Valenciana amb efectes de l’un de gener de 2018.

El president del CVCA, Juan José Tortajada, ha agraït l’esforç realitzat per la Conselleria per a complir el compromís adquirit i ha saludat favorablement l’increment retributiu, al considerar-ho un punt de partida per a continuar treballant junt amb la Conselleria amb l’objectiu d’aprovar en el futur pròxim un nou Decret de Justícia Gratuïta i les resolucions necessàries que incloguen i retribuïsquen, de manera digna, totes les actuacions lletrades realitzades per designació del torn d’ofici i a través dels servicis d’assistència jurídica gratuïta. Tortajada, en representació de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, veu fonamental la creació d’este decret ja que com s’ha mencionat anteriorment, en l’actualitat no estan contemplades totes les actuacions lletrades de manera que, segons referix, encara que es treballa diàriament de forma discreta però constant en la millora del servici i les seues condicions queda molt treball per fer.