El Govern valencià paga als advocats del Torn d’Ofici el tercer trimestre de 2017

L’Advocacia de la Comunitat Valenciana es felicita pel cobrament dels servicis prestats pels advocats del Torn d’Ofici i el funcionament dels servicis d’orientació jurídica gratuïta relatius al tercer trimestre de 2017. El referit pagament es va dur a terme el 31 d’octubre i ascendix a un total de 5.078.685’48 €.

Aconseguir una prestació digna i un pagament puntual per als lletrats de Torn d’Ofici és una reivindicació prioritària del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats d’acord amb el Consell General de l’Advocacia Espanyola.

En este sentit, el President del CVCA, Juan José Tortajada ha agraït l’esforç de la Conselleria per a “abonar els honoraris dels lletrats d’ofici un mes abans de la data pactada”; i està segur que, per a l’any 2018, “se complirà el compromís d’incrementar substancialment la partida pressupostària a la Justícia Gratuita”, en la que ha dit que queda “molt per fer”; i ha qualificat com “un servici públic essencial per a la defensa dels drets dels més desprotegits i garantix que tots els ciutadans puguen accedir a la mateixa com a dret fonamental”.