Els jutjats valencians van rebre 22.727 denúncies per violència de gènere en 2017, un 17% més que l’any anterior

Els jutjats valencians van rebre 22.727 denúncies sobre violència de gènere durant 2017, segons les dades estadístiques que ha fet públics l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Esta xifra suposa un increment del 17% respecte de les denúncies rebudes l’any anterior en esta matèria. Per províncies, en la de València es van presentar 11.854 denúncies, 8.995 en la d’Alacant i 1.878 es van presentar en la de Castelló.

Del total de denúncies rebudes, 664 van ser presentades en el jutjat per la pròpia víctima, la qual cosa significa un increment del 43,4% respecte al 2016. 49 van ser presentades per familiars i 17.880 tenen el seu origen en atestats policials, on s’inclouen les denúncies presentades per la víctima, pels familiars o per intervenció directa policial. 3.325 causes es van obrir a partir de parts de lesions presentats directament en el jutjat. La resta, 809, van procedir de servicis d’assistència o tercers.

De les 22.727 denúncies presentades durant 2017 en els jutjats valencians, 21.366 dones apareixen com a víctimes de violència, la qual cosa suposa un augment interanual del 18,4%. D’elles, 13.699 van ser presentades per dones espanyoles i 7.667 per dones estrangeres. Per províncies, en la de València es van comptabilitzar 11.188 víctimes, 8.491 a Alacant i 1.687 en la de Castelló.

En 2.736 casos la víctima es va acollir a la dispensa de l’obligació de declarar, açò és, un 12,8% de les dones. D’elles, 1.553 eren espanyoles i 1.183 eren estrangeres.

La comunitat, tercera del país en víctimes per cada 10.000 dones

La Comunitat Valenciana va ser la tercera autonomia del país en nombre de víctimes de violència per cada 10.000 dones durant 2017, amb una taxa de 85,28, enfront de la mitjana nacional, que es va situar en 66,65, La taxa més elevada la va registrar Balears, amb 95,6 víctimes de violència per cada 10.000 dones, seguida de Múrcia amb una ràtio de 87,8.

Adoptades el 84% de les ordes de protecció que es van sol·licitar en els jutjats especialitzats

L’any passat es van sol·licitar 5.210 ordes de protecció en els òrgans judicials valencians, 4.691 d’elles davant dels jutjats de violència sobre la dona i 519 en els jutjats de guàrdia. De les 4.691 ordes rebudes en els jutjats especialitzats, es van adoptar 3.919, un 84%, i es van denegar 699, un 15%. Les restants 73 van ser no admeses. Quant a les 519 sol·licitades en els jutjats de guàrdia, 454 van ser acordades i 65 van ser denegades.

A més, en els jutjats de violència sobre la dona es van adoptar en 2017 9.480 mesures judicials penals de protecció de les víctimes, dones i menors, derivades de les ordes de protecció i d’altres mesures cautelars. Entre elles, destaquen les 3.438 ordes d’allunyament adoptades i 3.341 mesures de prohibició de comunicació. També es van dictar 2.006 mesures civils, entre les que destaca l’atribució de la vivenda o la prestació d’aliments.

Pot consultar totes les dades en:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/