Espanya frena els incompliments de pagament de sentències fermes i accelera el seu recobrament amb el RIJ

  • El Registre d’Impagats Judicials (RIJ), primer i únic fitxer de morositat judicial, aconsegueix aflorar en 2020 més de 30 milions d’euros de deute
 
  • Advocacia Espanyola lidera en 2020 la batalla contra la morositat judicial en el sector legaltech i se situa a l’avantguarda de la seua digitalització a nivell mundial
 
  • La distribució de la informació a través de INFORMA i Experian al sistema financer i empresarial aconsegueix fer complir sentències fins ara paralitzades en execucions judicials infructuoses
El Registre d’Impagats Judicials (RIJ), primer i únic fitxer online de morositat judicial en el món creat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola en col·laboració amb l’empresa estatal INFORMA (filial del grup CESCE) i la multinacional japonesa everis (filial de NTT DATA companyia telefònica del Japó), s’ha convertit en només un any en una eina imprescindible i necessària per a fer complir part de les més de 2,3 milions de sentències que anualment estan pendents d’execució en els jutjats i tribunals espanyols.
La solució tecnològica posada en marxa pel Registre d’Impagats Judicials per a resoldre els problemes de pagament dels clients i dels propis advocats ha fet aflorar l’any 2020 més de 30 milions d’euros de deute que, fins ara, es gestionava de manera silenciosa en els despatxos, amb un creixement exponencial en els últims mesos.
La publicació en el Registre d’Impagats Judicials de l’incompliment de resolucions judicials fermes d’assumptes com a pensió d’aliments, contracte de lloguer o compravenda o incompliment per una Administració Pública d’una obligació de pagament ha fet que canvien les regles del joc en l’Era Digital en la batalla contra la morositat judicial.
La digitalització del procés de reclamació i consulta i la seua difusió al sistema financer i empresarial espanyol a través de Informa D&B i la multinacional EXPERIAN ha aconseguit posar fre als incompliments de pagament i accelerar el seu recobrament en temps rècord amb totes les garanties legals per al creditor i el deutor.
Aquest revolucionari servei d’informació i consulta d’impagaments judicials ha aconseguit traure a la llum el deute que fins a la seua creació no estava registrada en cap altre fitxer de solvència negativa i que ara és visible per a tothom que ostente un interés legítim a consultar-la, afavorint el recobrament de les sentències donada la pressió social que s’exerceix sobre el deutor que ha incomplit el pagament de la sentència.
D’aquesta manera, gràcies a aquesta innovadora eina tecnològica, Espanya és el primer país del món en el qual un deutor que no faça front a una obligació de pagament, reconeguda en resolució judicial ferma per un jutge, pot veure com se li dificulta l’accés al crèdit o se li tanquen portes en la seua operativa empresarial.
De la mateixa manera, l’accés al fitxer pels advocats permet un major coneixement de la solvència de possibles clients o de la part contrària millorant d’aquesta forma la seguretat jurídica.
El RIJ ha aconseguit, per tant, dotar de major transparència jurídica i financera a l’ordenament jurídic espanyol, contribuint a garantir el dret a la tutela judicial efectiva i alertant de futurs riscos d’impagaments per a reduir la morositat al nostre país.
Després d’un any imparable, amb l’adhesió diàriament de nous despatxos professionals i Col·legis de l’Advocacia a través de la signatura de convenis de col·laboració i seminaris de formació als seus col·legiats, el RIJ conclou 2020 amb un acord històric amb la multinacional Experian, perquè els impagaments de particulars i autònoms arriben també al sistema financer i empresarial del país, tancant així el cercle amb la difusió des de la seua creació, en 2019, dels deutes judicials de persones jurídiques a través de Informa D&B.
Economia col·laborativa i BIG DATA
El seu innovador model de negoci, basat en l’economia col·laborativa i en l’ús del big data, ha situat a l’Advocacia Espanyola a l’avantguarda de la digitalització a nivell internacional en el recobrament d’impagaments judicials, amb una eina de treball única en el món i liderant un projecte que ha despertat un gran interés a nivell internacional, amb un gran acolliment per part dels mitjans de comunicació generalistes i especialitzats del país.
En el seu primer any de vida, milers d’advocats han comprovat ja els beneficis que aporten les noves tecnologies en la reclamació i consulta de deutes, convertint-se en usuaris habituals d’aquest nou servei de l’Advocacia gràcies a la seua alta taxa de recobrament. Cada vegada són més els casos d’èxit que han vist com en menys de dos mesos han aconseguit recuperar els diners de procediments de pagament que portaven anys paralitzats.
Les tres claus del seu èxit
El secret de l’èxit d’aquesta nova eina es resumeix en tres claus:
1. Ús de tecnologia d’última generació per a resoldre els problemes d’impagament dels clients, d’una forma àgil, molt senzilla i eficaç, a un preu molt competitiu, sense moure’t del despatx o des de casa.
2. Distribució de la informació del deute impagat inclòs en el fitxer, podent compartir aquesta valuosa informació a través de la plataforma online -amb totes les garanties legals- gràcies al seu model de negoci basat en l’economia col·laborativa i l’ús del big data.
3. Per primera vegada al nostre país i a nivell mundial tota aqueixa informació tan valuosa, en menys de 30 dies és accessible al sistema empresarial i a bancs i entitats financeres que ostenten interés legítim, afectant la reputació financera i social del deutor.
El Registre d’Impagats Judicials acomiada l’any 2020 marcant un abans i un després en la batalla contra la morositat judicial, atorgant als creditors majors garanties per al compliment de les resolucions judicials, reforçant i garantint el seu dret a la tutela judicial efectiva i al fet que es complisca l’execució de la sentència.