Informació sobre la figura del delegat de protecció de dades per a despatxos d’advocats

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va introduir a Espanya la nova figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO, per les seues sigles en anglés). En resum, aquest DPD realitza una triple funció d’assessor, auditor i mediador (assessora a l’empresa, supervisa el seu compliment i atén les reclamacions dels usuaris o de l’AEPD).

Amb la finalitat de facilitar qualsevol acció associada a aquesta figura legal, el Consell General de l’Advocacia Espanyola ens ha facilitat la següent informació gràcies a la qual podrà determinar la possible necessitat de designació d’un delegat de protecció de dades pel vostre despatx d’advocat.

Podeu descarregar el document en el següent link:

INFORMACION_DELEGADO_PROTECCIÓN_DATOS_DESPACHOS_ABOGADOS