Justícia posa en funcionament el nou jutjat penal núm. 4 d’Elx

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública posa en marxa aquest dijous, 31 d’octubre, el nou Jutjat penal núm. 4 d’Elx (Alacant). Amb motiu de l’entrada en funcionament del nou jutjat, s’ha habilitat un espai de la seu judicial, en la planta segona, dins de la zona on se situen els penals núm. 1 i núm. 2 .

La Conselleria ha adequat l’espai on se situa el nou jutjat, i ha proporcionat els mitjans humans i materials necessaris perquè puguin començar a funcionar amb normalitat a partir d’aquest pròxim dijous. En aquest sentit, l’obra ha consistit en una reordenació del citat espai entre els tres jutjats on s’ha suprimit una sala de vistes i una sala de consulta de professionals i s’ha habilitat un nou arxiu a la sala de formació contigua. A més, s’ha dotat al nou jutjat de dos nous despatxos, zona de funcionaris i mostrador independent als ja existents.

El nou jutjat penal 4 d’Elx amb seu a la Ciutat de la Justícia d’Elx comptarà amb una plantilla de dos funcionaris del Cos de Gestió Processal i Administrativa, quatre funcionaris del Cos de Tramitació Processal i Administrativa i un d’Auxili Judicial, a més del Magistrat i el Lletrat de l’Administració de Justícia (LAJ).