La llei de dret de defensa completa el cercle de garanties constitucionals de la tutela judicial efectiva

La ley de derecho de defensa completa el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva
  • El Consell de Ministres remet al Congrés un projecte de llei que desenvolupa de manera integral un dret fonamental de la ciutadania.
  • El text reforça la importància de les institucions col·legials en matèries com la regulació professional i la deontologia.

El Consell de Ministres ha aprovat hui en segona volta l’avantprojecte de llei orgànica de dret de defensa, que en els pròxims dies remetrà al Congrés dels Diputats per a la seua tramitació parlamentària. Amb aquesta aprovació es completa el cercle de garanties constitucionals de la tutela judicial efectiva, creant un marc en el qual es regulen les condicions de la prestació d’aquest dret de la ciutadania. Suposa per tant un avanç fonamental per a l’Estat de dret.

L’Advocacia Espanyola ha vingut reivindicant i liderant el procés d’elaboració de la norma des de fa més d’una dècada, expressant el compromís de la professió, que no en va és un dels principals garants del dret de defensa.

El projecte de llei suposa un pas avant des del punt de vista de la protecció de la ciutadania, en consolidar en un únic text amb rang de llei orgànica totes les garanties vinculades a la defensa legal.

L’anunci fet públic posa en valor el paper de l’advocacia, tant en l’elaboració de la llei com en els seus continguts. D’aqueixa manera es recullen algunes de les peticions de l’advocacia institucional en assumptes com ara la regulació del secret professional, l’accés de la ciutadania als tribunals, i l’ampliació dels seus drets com a usuària del servei públic de justícia, entre altres.

Estem pendents de conéixer el text acordat i valorar aquells aspectes demandats per l’advocacia que, en el seu cas, no hagen sigut inclosos en el projecte. De la mateixa manera, continuarem defensant proposades de millora del text en seu parlamentària.

El projecte de llei inicia el seu tràmit parlamentari precisament quan està a punt de celebrar-se el XIII Congrés de l’Advocacia Espanyola els dies 3 al 5 de març a Tarragona: un congrés deliberatiu en el qual, entre altres, el Consell General, de la mà de la seua presidenta Victoria Ortega, convoca a tots els professionals de l’advocacia espanyola per a adoptar les decisions que orienten el futur de la professió i, d’una manera molt especial, davant l’acord adoptat hui, que orienten les propostes de millora de la llei en la seua tramitació parlamentària.