La presidenta del CVCA, en les Jornades de Justícia Gratuïta que analitzen les novetats del nou Reglament

Les VII Jornades de Justícia Gratuïta, celebrades en el Col·legi d’Advocats d’Elx sota el lema “Més iguals davant la llei”, van reconéixer la “extraordinària labor” dels advocats d’ofici durant la pandèmia i van analitzar les novetats que ha introduït el nou Reglament, que, per als ponents, ha suposat una “ocasió perduda” per a millorar l’assistència jurídica gratuïta.
En la taula inaugural va ser present la presidenta del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, Ángela Coquillat, al costat de la presidenta del Consell General de l’Advocacia, Victoria Ortega, qui va tindre un “record emocionat” per a l’illa de la Palma, on els advocats d’ofici estan oferint assessoria legal als damnificats pel volcà.
Tant Coquillat, com Ortega, i totes les personalitats que van intervindre en l’acte –Carlos González, alcalde d’Elx, Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, Pilar De l’Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Antonio Morán, president de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta i Vicente Pascual, degà d’Elx- van coincidir a destacar la ”extraordinària labor” realitzada pels advocats d’ofici durant la pandèmia per a continuar garantint aqueix dret. “Qualsevol persona en situació de vulnerabilitat que necessite aqueixa assistència jurídica sap que tindrà professionals compromesos i aqueixa és una de les fortaleses de la democràcia”, va afirmar la consellera de Justícia, Gabriela Bravo.
Una de les primeres ponències va analitzar detalladament el nou Reglament de Justícia Gratuïta, que va entrar en vigor al març. “L’objectiu d’aquest reglament, segons el seu preàmbul, és reforçar la tutela judicial efectiva. Jo no he trobat res que la reforce. El justiciable ix com va entrar amb aquest reglament”, va afirmar en la seua intervenció Javier Manuel Martín García, degà del Col·legi de Valladolid.
Sobre el nou Consell Estatal d’Assistència Jurídica Gratuïta, Martín García va lamentar que entre les seues funcions no aparega la de “unificar criteris entre els regnes de taifes”, com reclamava l’Advocacia. “Decebedors les seues funcions i també la seua composició” -dels seus 19 membres només 1 pertany a l’advocacia.
Sí que es va valorar positivament per part dels ponents la nova liquidació mensual – encara que el degà de Valladolid va advertir que “el parany és que els tres últims mesos d’any podran ser objecte de pagament en l’exercici següent”-.
Un altre dels punts positius del nou Reglament és que detalla –“per primera vegada en una norma amb rang legal”- els requisits per a accedir al torn. El primer, el tindre despatx únic o principal en l’àmbit del col·legi responsable del servei i estar inscrit en aquest. Aquest requisit va donar lloc a un animat debat entre els assistents sobre si només s’hauria de poder exercir el torn d’ofici en el col·legi en el qual s’està inscrit com a exercent resident. “S’hauria d’insistir que només es pot estar donat d’alta per al torn d’ofici en un col·legi, els col·legis haurien d’apurar el control”, va afirmar Luis Nieto, vocal de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta del Consell de l’Advocacia.
El segon requisit és comptar amb tres anys de col·legiació, alguna cosa que alguns consideren excessiu –“bastaria amb el Màster“, va assenyalar el degà de Valladolid- , i el tercer, haver superat els cursos o prova d’accés establits pels col·legis per a accedir al servei.
Els participants també van lamentar que el nou reglament no haja solucionat que es garantisca el cobrament de totes les actuacions realitzades pels advocats de manera obligatòria per designació judicial. “S’ha solucionat de manera parcial”, va dir la presidenta del Consell, Victoria Ortega.
En el primer dia de les jornades es van abordar també els efectes processals de la designació per torn d’ofici, en una ponència a càrrec de l’advocat Federico Camarero i Ana María González, vocal de la Subcomissió d’Estrangeria del Consell. La privatització dels serveis d’assistència i orientació jurídica, i la seua creixent digitalització són uns altres dels temes que s’han tractat.