L’Administració de Justícia donarà els primers passos per a anar recuperant l’activitat a partir de dimecres que ve

A continuació, traslladem la Resolució del Ministre de Justícia de 13 d’abril de 2020 per la qual s’adapta la prestació del servici públic de justícia al RD 487/2020, de 10 d’abril:

Resolucion servicio público RDL 478

Amb esta Resolució, el Consell General de l’Advocacia Espanyola considera que el Ministeri de Justícia atén la seua demanda perquè els jutjats tornen a funcionar, de forma limitada i sense que hi haja accés de públic ni professionals, a la volta de la Setmana Santa.

El Consell General entén que bé per mitjà del teletreball, bé per mitjà de l’organització dels funcionaris amb mesures preventives es poden començar a agilitzar nombrosos tràmits. De forma consensuada amb el CGPJ, la Fiscalia General de l’Estat en el que correspon als fiscals, les comunitats autònomes amb competències transferides, i després de consultar al Consell Generals de l’Advocacia, així com sindicats, hauran de prestar-se en tot cas els servicis següents:

  • El registre de tots els escrits presentats en les oficines judicials i fiscals de forma telemàtica (Lexnet o sistemes equivalents en País Basc, Catalunya, Navarra, Cantàbria i Aragó) , i el seu repartiment als òrgans competents, per a assegurar l’adequat funcionament de jutjats i tribunals
  • L’administració de tots aquells procediments no emmarcats en la categoria de servicis essencials
  • Els servicis essencials

Entre els principis d’actuació que promou la resolució per a esta nova fase cal destacar:

  • La normal prestació de servicis no essencials, sempre que ho permeten els mitjans materials, en compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, d’estat d’alarma la determinació de suspensió de terminis processals dels quals no implica la inhabilitat dels dies.
  • La prestació presencial per torns, garantint distàncies de seguretat alineades amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
  • Establiment d’esquemes reforçats de treball a distància per als funcionaris que voluntàriament vullguen acollir-se a este sistema, sense perjuí de la seua participació en els torns de presència, quan la cobertura dels servicis essencials ho requerisca.
  • Disponibilitat de prestació presencial per a aquells funcionaris que es troben en el seu domicili durant la jornada laboral, inclús treballant amb mitjans telemàtics, així com quan no puguen fer-lo per falta d’ells.

Traslladem la informació completa del CGAE sobre esta resolució