L’Advocacia acosta la Justícia a la ciutadania mitjançant el Justiprop, en el nou Decret del Consell

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar el mes de maig passat el Decret 63/2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre Justícia Gratuïta. Un nou text, en el qual es regula la concessió de subvencions en matèria d’assistència jurídica gratuïta, dret de defensa i actuacions humanitàries, destinades al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, i en aquest sentit, es recull per primera vegada la implantació dels JustiProp, serveis d’orientació jurídica de proximitat, en municipis de menor població.
Fins al moment, i segons les dades dels quals disposa el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, aquestes oficines s’han implantat en les localitats de Foios, la Pobla de Farnals i Utiel -a la província de València- així com a Monforte del Cid, Mutxamiel i Cox -a la província d’Alacant-. També és pròxima l’obertura a Benicarló, Peñiscola i la Vall d´Uixó, localitats totes elles pertanyents a la província de Castelló. Les noves oficines JustiProp tenen com a objectiu garantir l’accés de la ciutadania a la justícia mitjançant l’orientació i assessorament previ que rebran per part d’advocats i advocades del Torn d’Ofici.
El nou decret del Consell contempla, així mateix, la retribució de les despeses derivades dels Serveis d’atenció jurídica 
especialitzats (SOJ de diversitat funcional, SOJ d’estrangeria, SOJ CIE i SOJ penitenciari), el cost del qual fins ara no s’estava retribuint degudament per disfuncions normatives i pressupostàries a les quals es vol posar fi amb aquesta nova norma. Finalment, el nou text normatiu persegueix garantir la retribució dels lletrats d’ofici designats per a defensar, en determinats suposats, a persones que manquen del reconeixement del benefici de justícia gratuïta, adaptant així la normativa a la modificació pressupostària operada amb aqueix objectiu en els pressupostos de 2021.
Pots consultar el Decret de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública fent clic en el següent enllaç: