L’entrada d’assumptes en els Jutjats i Tribunals de la Comunitat Valenciana va augmentar un 4,6% en 2018

Els assumptes ingressats en els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana durant l’any passat 2018 van ser 648.037, la qual cosa suposa un increment del 4,6% respecte a l’any anterior, segons les dades de l’informe estadístic sobre la Situació dels òrgans judicials, difós hui pel Consell General del Poder Judicial. En el període analitzat, els òrgans judicials valencians van resoldre 635.982 assumptes, un 3,5% més que l’any anterior. 277.387 assumptes van quedar en tràmit al final del període, la qual cosa significa un increment del 5%.

La jurisdicció Civil va ser la que va experimentar un major increment en l’ingrés de nous assumptes en la Comunitat, amb l’entrada de 243.383 causes i un augment del 9,5%, respecte de l’any 2017. En 2018 es van resoldre 228.540 assumptes civils, un 10% més que l’any anterior, mentre que 141.193 van quedar en tràmit al final de període.

En l’ordre Social, que regula matèries relacionades amb el treball i els assumptes laborals, l’augment en l’entrada de causes va ser del 9,2%, amb 37.723 assumptes en 2018. Es van resoldre 35.016 procediments i 27.543 van quedar en tramitació.

La jurisdicció Contenciós-Administrativa, la que resol les controvèrsies entre particulars i administracions públiques, va mostrar un augment en el nombre d’assumptes ingressats en 2018 del 7,9%, amb una entrada de 21.992 assumptes. Es van resoldre 21.650, un 9,8% més que en 2017 i van quedar en tramitació 20.951 al final de 2018.

Finalment, els Jutjats i Tribunals de l’ordre Penal de la Comunitat Valenciana van ingressar 344.939 assumptes en 2018, un 0,9% més que l’any anterior. Es van resoldre 350.776 i 87.700 van quedar arracades de tramitar.

L’entrada d’assumptes augmenta en les tres províncies

Per províncies, en la de València l’entrada d’assumptes va pujar un 5,1% en el conjunt de les seues jurisdiccions, amb 323.341 ingressats en 2018. En el mateix període es van resoldre 318.306 procediments, la qual cosa significa un increment del 5,8%, i 119.868 van quedar en tràmit al final del període.

Els assumptes ingressats en 2018 a la província d’Alacant van ser un 3,5% més que en 2017, amb 221.079 causes. Els jutjats i tribunals alacantins van resoldre 215.365 assumptes, un 1,5% més que en 2017, i 106.719 van quedar tramitant-se.

La província de Castelló va ingressar 64.587 assumptes un 4,3% més que l’any anterior. Es van resoldre 63.142, la qual cosa suposa un increment del 1,6%. I 32.184 van quedar en tramitació al final del període analitzat.

La Comunitat Valenciana, sisena taxa de litigiosidad

La taxa de litigiosidad registrada a la Comunitat Valenciana en 2018 ha sigut de 130,6 assumptes per cada 1.000 habitants, registre amb el qual ha superat la mitjana nacional, situada en 128,2 assumptes per cada 1.000 habitants. La Comunitat Valenciana és la sisena del país en aquesta taxa, que relaciona la quantitat de litigis iniciats amb el número d’habitants de cada territori.

Les comunitats que han mostrat una taxa de litigiosidad superior a la nacional han sigut Canàries (167,5), Andalusia (145,1), Astúries (136,2), Illes Balears (134,2), Cantàbria (131,2), Comunitat Valenciana (130,6) i Múrcia (130,1). Les comunitats amb taxa de litigiosidad més baixa van ser La Rioja (88,7), Navarra (93,9) i País Basc (94,4) ().

Càlculs realitzats sobre les xifres de població de l’INE, a 1 de gener de 2018.

Pot consultar les dades estadístiques detallades corresponents al conjunt de l’any 2018 i al quart trimestre de 2018 en la següent adreça:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/temas/estadistica-judicial/estadistica-por-temas/actividad-de-los-organos-judiciales/juzgados-y-tribunales/informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/