Les denúncies per clàusules abusives disminueixen per quart trimestre consecutiu mentre que els Jutjats especialitzats resolen un 65,49 per cent més d’assumptes que fa un any

Les dades corresponents als últims tres mesos de 2018 posen de manifest la tendència a l’alça -per sisé trimestre consecutiu- del nombre d’assumptes resolts pels Jutjats especialitzats en accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals siga una persona física. Així, durant el període analitzat, els Jutjats especialitzats van resoldre -bé per sentència, acte final o decret- un total de 30.673 assumptes, enfront dels 18.967 assumptes resolts en el trimestre anterior.

Aquest increment sostingut del nombre d’assumptes resolts es produeix en paral·lel a la progressiva disminució del número dels quals són de nou ingrés, que han passat dels 78.221 del quart trimestre de 2017 als 45.990 del mateix període de 2018, la qual cosa suposa una reducció de 41,2%.

Aquests Jutjats, que van entrar en funcionament l’1 de juny de 2017, coneixen d’assumptes que es refereixen, entre altres, a clàusules sol, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d’hipoteca o hipoteques multidivisa.

En el quart trimestre de 2018, els Jutjats especialitzats en clàusules abusives van dictar un total de 25.760 sentències, una xifra que triplica amb escreix la del mateix període de 2017 (8.096). El total de sentències dictades durant 2018 va ser de 71.962, el 96,71 per cent de les quals va ser favorable al client. Des de l’1 de juny de 2017, les sentències dictades han sigut 81.288, sent favorables al client 78.760, això és, el 96,89 per cent.

La taxa de resolució millora en un 23%

En l’últim trimestre de 2018, la taxa de resolució ha pujat al 66,7%, col·locant-se molt per damunt del 43% del trimestre anterior.

En relació amb el mateix període de 2017, en el qual va ser del 13,5 per cent, la taxa de resolució ha experimentat un augment de 53,2 punts percentuals en un any. Si es té en compte el període que va des de la posada en marxa dels Jutjats especialitzats, la taxa de resolució se situa en el 30,1 per cent, incrementant-se en quasi un 5% respecte al trimestre anterior. Aquesta taxa –que és el quocient entre el nombre d’assumptes resolts i el d’assumptes ingressats en un període determinat- posa en relació el volum d’entrada amb la capacitat resolutiva de l’òrgan judicial.

Les dades recopilades per la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial indiquen que en el quart trimestre de 2018 la taxa de resolució va ser igual o superior al 50 per cent en catorze de les dèsset Comunitats Autònomes, destacant la de Navarra (150,4%), La Rioja (119,3) i Canàries (101,4%). Per damunt de la mitjana nacional s’han col·locat Galícia, Aragó, Murcia, Astúries, Castella-la Manxa, País Basc i Castella i Lleó. En aquest grup se situen també Extremadura i Comunitat Valenciana.

Per davall de la mitjana nacional se situen Balears, Cantàbria, Andalusia, Catalunya i Madrid. Aquesta última és la que va tindre la taxa de resolució més baixa de tot el territori nacional en el quart trimestre de l’any: un 37,6 per cent.