L’Expedient Electrònic de Justícia Gratuïta s’aferma en 2018 amb més de 680.000 sol·licituds de ciutadans

En 2018 es van tramitar 680.227 sol·licituds de ciutadans per a tramitar per via telemàtica el seu expedient de Justícia Gratuïta, la qual cosa suposa un increment superior al 0,6% respecte a 2017, quan els Col·legis d’Advocats van tramitar 676.027 sol·licituds amb aquesta eina tecnològica.

Aquestes dades confirmen que, any rere any, l’ús que fan els ciutadans de l’Expedient Electrònic de Justícia Gratuïta continua el seu increment. De fet, des de 2010 –quan es van tramitar més de 200.000 expedients electrònics- s’ha supera amb escreix, en veure’s multiplicat per més de tres el nombre de sol·licituds tramitades amb aquesta eina desenvolupada per l’Advocacia Espanyola i posada a la disposició de les Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta. La mateixa es caracteritza per proporcionar una agilitació notable de l’accés a un dret fonamental del ciutadà com és la Justícia Gratuïta, facilitar els seus tràmits, alhora que suposa un estalvi de costos per a l’Administració.

En 2018, Andalusia va ser la Comunitat Autònoma que més expedients electrònics va generar amb 123.597 sol·licituds, seguida de Madrid amb 108.441, València 107.095 i Catalunya en la qual es van tramitar 90.729 expedients a través de les entitats col·legials.
Cal destacar que el sistema desenvolupat per la Infraestructura Tecnològica de l’Advocacia Espanyola, RedAbogacía, ja connecta a 80 Col·legis d’Advocats de forma telemàtica i senzilla amb institucions com l’Agència Tributària, Agències Forals, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la seua Tresoreria General, la Direcció General del Cadastre o l’Institut Nacional d’Ocupació, també amb organismes de comunitats autònomes amb competències en Justícia. Amb aquest servei, l’Advocacia reforça encara més el seu paper en la ‘Administració Electrònica’, centrant-se en el seu compromís amb el servei de la Justícia Gratuïta al ciutadà que presten més de 46.100 advocats a través del Torn d’Ofici 365 dies a l’any, 24 hores al dia.