Day

June 4, 2019
En 2018 es van tramitar 680.227 sol·licituds de ciutadans per a tramitar per via telemàtica el seu expedient de Justícia Gratuïta, la qual cosa suposa un increment superior al 0,6% respecte a 2017, quan els Col·legis d’Advocats van tramitar 676.027 sol·licituds amb aquesta eina tecnològica. Aquestes dades confirmen que, any rere any, l’ús que fan...
Read More