Month

February 2022
El TS va admetre el recurs l’octubre passat i va precisar que s’ha de determinar si “existeix un tracte discriminatori, contrari al principi d’igualtat proclamat en l’article 14 de la Constitucio espanyola” El fiscal del TS demana l’estimació del recurs de cassació després de ser admés per l’alt tribunal, a pesar de l’oposició de l’Advocacia...
Read More

Recent Comments