Oberta la convocatòria per a participar en projectes europeus com a part del Programa Justícia i CERV

El Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) ha informat sobre les convocatòries previstes per a 2021 de propostes de projectes europeus que, la Comissió Europea subvenciona en el marc dels programes Justícia i Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV). Aquestes convocatòries ofereixen als Col·legis de l’Advocacia la possibilitat de presentar propostes de projectes europeus en línia amb els objectius de tots dos programes.
Pel que fa al Programa Justícia, aquest es presenta amb l’objectiu principal de contribuir al desenvolupament d’un espai europeu de justícia basat en l’Estat de Dret, el reconeixement i la confiança mutus. Així mateix, pretén facilitar i donar suport a la cooperació judicial en matèria civil i penal i promoure l’Estat de Dret; així com secundar i promoure la formació judicial; i facilitar l’accés efectiu a la justícia per a tots i la reparació eficaç, promovent procediments civils i penals eficients. Dins d’aquest programa, el passat 9 de març, la Comissió Europea va acordar obrir cinc convocatòries de subvenció de projectes europeus, les sol·licituds dels quals ja es poden presentar. En concret, es van aprovar les convocatòries de propostes relatives a subvencions d’acció per a promoure la cooperació judicial en matèria civil i penal; suport a projectes nacionals o transnacionals de justícia electrònica; suport a projectes transnacionals de formació judicial en matèria de dret civil, dret penal o drets fonamentals -totes elles es pots sol·licitar fins al 6 de maig-; i, finalment, de propostes de subvencions d’acció per a donar suport a projectes transnacionals destinats a millorar els drets de les persones sospitoses o acusades de delictes i els drets de les víctimes de delictes. Està última es pot sol·licitar fins al 9 de setembre.
D’altra banda, el Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV), pretén protegir i promoure els drets i valors consagrats en els Tractats, la Carta i els convenis internacionals de drets humans aplicables, fent costat a les organitzacions de la societat civil i a altres parts interessades actives a nivell local, regional, nacional i transnacional.
Les sol·licituds per a accedir a qualsevol de les convocatòries ja es poden presentar, degudament emplenades, a través del portal de la Comissió Europea (Participants Portal). Per a qualsevol dubte o suport durant el procés, la Delegació del CGAE a Brussel·les ha habilitat una adreça de correu electrònica (projectes-ue@abogacia.es), mitjançant la qual assessora als col·legiats i col·legiades en el procés de presentació.
A continuació, us deixem enllaç al document explicatiu en el qual s’especifica tota la informació sobre aquestes noves convocatòries així com sobre com presentar possibles propostes per a ser part en algun projecte europeu.