Oberta la convocatòria per al 3r període del projecte Multilaw

El Consell General de l’Advocacia Espanyola col·labora en un projecte d’intercanvi de pràctiques d’advocats en la Unió Europea, cridat Projecte MULTILAW.

El projecte té com a finalitat l’intercanvi d’advocats i advocades entre països de la Unió Europea (UE) , perquè realitzen un intercanvi professional remunerat, en un Estat Membre diferent del de col·legiació i per un període de dos setmanes baix supervisió d’un tutor.

A este respecte s’obri una nova convocatòria amb l’objecte de rebre sol·licituds de participació d’entitats receptores (Col·legis o despatxos) i d’advocats i advocades per al 3r període del projecte.

Esta convocatòria està dirigida a advocats amb un màxim de 5 anys de col·legiació en un Col·legi d’Advocats i amb nivell mínim C1 d’anglés (idioma de l’intercanvi) . Estos dos requisits són imprescindibles.

A més, es valorarà el coneixement (B2) d’algun dels idiomes dels Estats de destí i l’experiència acadèmica o professional en algun dels Estats de destí y/o en altres Estats de la UE o 3o Estats.

La candidatura podrà remetre’s per correu electrònic a la direcció següent: bruselas@abogacia.es. En l’assumpte del correu electrònic haurà d’indicar-se “MULTILAW” seguit dels cognoms del candidat: MULTILAW- 3º període d’intercanvi: apellido1 apellido2. La candidatura haurà de constar de curriculum vitae (en anglés) , formulari de sol·licitud omplit, breu carta de motivació que explique l’adequació de la candidatura als requisits de participació (en anglés) , el Col·legi d’Advocats d’adscripció, número de col·legiació, correu electrònic i telèfon de contacte”

La data límit de recepció de les candidatures tant per a entitats receptores com per a abogados/as finalitza el 22 de juny de 2018.