Oberta la convocatòria Premi d’Estudis Jurídics 2019 de la RAVJL

La Real acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) va publicar el mes de juny passat la convocatòria del ‘Premi Estudis Jurídics RAVJL 2019’, un reconeixement que pretén premiar obres o treballs jurídics sobre matèries generals o temes monogràfics determinats. El guardó s’entrega per tercer any consecutiu i està compost per un Diploma acreditatiu del mateix i una dotació econòmica de 3000 euros.

Es poden postular com a candidats per a optar al guardó persones llicenciades o graduades en Dret que compten amb una trajectòria professional com a juristes d’almenys 5 anys, i que presenten una monografia original sobre qualsevol tema jurídic, amb una extensió mínima de 50 pàgines, abans de l’1 d’octubre de 2019. A més, els candidats i/o candidates hauran de presentar el seu Curriculum vitae, així com una instància escrita de pròpia mà en la qual se sol·licite la concessió del Premi i s’expressen els motius pels quals es considera mereixedor d’aquest.

El Jurat estarà integrat per cinc membres, entre ells el secretari de la RAVJL, Antonio Sotillo, que exercirà com a secretari del Jurat, el qual estarà presidit per la presidenta de la Real Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació, Auxiliadora Borja. Els membres del Jurat seran designats pel Ple de la RAVJL. La seua composició es farà pública en la pàgina web de la RAVJL.

Les candidatures s’hauran de presentar personalment en l’ICAV (Plaza Tetuan de València), on té la seua seu la RAVJL, o per correu certificat.

PREMIOS ESTUDIOS JURÍDICOS 2019 – RAVJL