Ordre del Ministeri de Sanitat per a la coordinació de l’activitat professional dels cossos de funcionaris del Poder Judicial durant l’Estat d’Alarma

Adjuntem enllaç a l’Ordre SND/261/2020, de 19 de març, per a la coordinació de l’activitat professional dels membres dels cossos de funcionaris regulats en el llibre VI de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial durant la vigència de l’estat d’alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març: