Postura del CVCA davant la Concentració reivindicativa de millores en el Torn d’Ofici el 27 d’abril

Comunicado CVCA

Davant l’anunci d’una concentració per part de diverses associacions d’advocats el pròxim dia 27 d’abril, enfront del Congrés dels Diputats, per a millorar la situació del torn d’ofici, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats vol fer constar el seu suport a qualsevol reivindicació que, com aquesta, perseguisca dignificar la prestació d’aquest servei públic essencial en tota Espanya.

Al mateix temps, el CVCA es congratula que a la Comunitat Valenciana ja es complisquen, en el que és competència autonòmica, una part molt rellevant de les pretensions d’aqueixa concentració, la qual cosa ocorre gràcies a les incessants reivindicacions d’aquest CVCA i els huit col·legis de la Comunitat Valenciana que ho componen, així com la sensibilitat i interés mostrats per l’actual Conselleria de Justícia a aquestes reivindicacions i al paper fonamental del servei del torn d’ofici.

Això ha permés incrementar en aproximadament un 100% els ingressos per a l’Advocacia d’ofici en els últims huit anys, ha servit per a obtindre el pagament puntual, fins i tot moltes vegades anticipat, de les quantitats reportades pels professionals prestadors del servei, així com passar del pagament trimestral al bimestral o, fins i tot, permet cobrar les actuacions realitzades a les persones jurídiques en l’àmbit penal, reivindicació històrica d’aquest Consell per a la qual, al costat de la Conselleria, es va trobar una solució. Igualment, s’han creat nous serveis degudament retribuïts, com els Justiprop i des de finals de 2021 s’ha aconseguit una important reivindicació històrica, com és l’eliminació de l’abans obligatori segellament en el Jutjat dels talons dels procediments.

Sense perjudici que tot l’anterior siga cert, queda molt camí per recórrer i, per això, esperem que en el mes vinent es dicte una nova resolució incrementant novament una part important dels barems, sempre per damunt de l’IPC, per a acostar-nos a poc a poc a una retribució concorde al treball realitzat, havent-hi ja formulat les oportunes al·legacions sobre aquest tema.

El *CVCA, en l’àmbit de les seues competències autonòmiques, que no aconsegueixen una part de les reivindicacions de la mobilització, com són les relatives a la conciliació i la desconnexió digital que s’aborden en l’avantprojecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal, continua insistint a la Conselleria a demanar el pagament dels desplaçaments a centres de detenció i penitenciaris o, igualment, el pagament de les actuacions que encara hui dia segueixen sense estar contemplades en els barems, tal com encertadament es reivindica en la concentració. Ens sembla encertada, i així es traslladarà, la petició de reduir la càrrega burocràtica, que sens dubte podrà aconseguir-se sense minvament del degut control dels diners públics.

En aquest sentit, el *CVCA té recorregut davant el *TSJCV el Decret valencià 175/2021, per entendre, entre altres qüestions, que no garanteix el cobrament d’honoraris pel treball prèviament realitzat per l’advocacia d’ofici, quan el client que té el benefici de justícia gratuïta unilateralment decideix renunciar al lletrat designat a meitat del procés i nomenar un particular. Informarem de la Sentència que es dicte, esperant que siga conforme a dret i garantisca el cobrament dels honoraris també en aquests casos.