Presenta el teu treball i participa en la convocatòria del V Premi d’Estudis Jurídics de la RAVJL

Un any més, la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) ha posat en marxa la convocatòria de la V Edició de el Premi d’Estudis Jurídics RAVJL 2021. El prestigiós reconeixement que premia obres o treballs jurídics sobre matèries generals o temes monogràfics determinats, i consisteix en un Diploma acreditatiu i una dotació econòmica de 3000 euros.
Poden participar i optar a alçar-se amb el guardó, les persones llicenciades o graduades en Dret que compten amb una trajectòria professional com a jurista d’almenys 5 anys, i que presenten una monografia original inèdita sobre qualsevol tema jurídic, amb una extensió mínima de 50 pàgines, abans del 15 d’octubre de 2021.  A més, els candidats hauran de presentar el seu Curriculum vitae, així com una instància escrita de pròpia mà en la qual se sol·licite la concessió del Premi i s’expressen els motius pels quals creu que ha de concedir-se-li. Una vegada rebuts tots els treballs que es postulen al guardó, el Jurat atorgarà el Premi al candidat o candidata que considere amb majors mèrits, valorant en conjunt el treball presentat i la trajectòria acadèmica i professional.
Les candidatures i els respectius estudis o treballs s’hauran de presentar personalment en l’ICAV, on té la seua seu la RAVJL, situada en la Plaça Tetuan, núm. 16, de València (46003), o bé per correu certificat, acompanyant còpia del mateix en suport digital.
Consulta les bases íntegres de la convocatòria en l’enllaç que us deixem a continuació: