Presentació ‘MEMENTO EXPERTO ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN’ en )

Des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Oriola ens invigtan a la presentació del llibre “ ‘MEMENTO EXPERTO ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN’” que tindrà lloc dimarts que ve 2 de juliol a les 17.00h en el Saló d’Actes del Col·legi.

La presentació serà a càrrec de Don Manuel Almarcha Marcos, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Oriola.

PROGRAMA:

17.00 a 18.00 h. RESPONSABILITAT PER DANYS DELS ADMINISTRADORS SOCIALS
Ponent: Don Francisco Cano Marco, Magistrat Jutge del Mercantil No. 1 de Múrcia i coautor

18.30 a 19.30 hores. RESPONSABILITAT PER DEUTES DELS ADMINISTRADORS SOCIALS
Ponent: Don Leandro Blanco García – Lomas, Magistrat Jutge del Mercantil No. 1 d’Alacant i coautor