Prop de 59.500 persones es beneficien de l’Expedient Electrònic de Justícia Gratuïta en la Comunitat Valenciana en els set primers mesos de 2017

En els 7 primers mesos del 2017, 59.487 persones s’han beneficiat de l’Expedient Electrònic de Justícia Gratuïta a la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana, per darrere d’Andalusia i Madrid, és la tercera en l’ús d’esta ferramenta desenrotllada per l’Advocacia Espanyola que agilitza de forma segura l’accés a un dret fonamental com és la Justícia Gratuïta.

A nivell nacional, la utilització de l’Expedient Electrònic de Justícia Gratuïta ha seguit el seu increment durant 2017 ja que va haver-hi 408.668 sol·licituds de ciutadans que van utilitzar fins al 31 de juliol.

Esta xifra suposa un augment pròxim al 5% del nombre d’usuaris que van utilitzar este sistema d’Expedient Electrònic. Segons les xifres, les previsions parlen de més de 640.000 Expedients Electrònics de Justícia Gratuïta en 2017 amb el consegüent estalvi de temps i costos econòmics.

El sistema desenrotllat per la Infraestructura Tecnològica de l’Advocacia Espanyola, RedAbogacía, ja connecta a 80 Col·legis d’Advocats de forma telemàtica i senzilla amb institucions com l’Agència Tributària, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la seua Tresoreria General, la Direcció General del Cadastre o l’Institut Nacional d’Ocupació, també amb organismes de comunitats autònomes amb competències en Justícia. Amb este servici, l’Advocacia reforça encara més el seu paper en l’Administración Electrónica, centrant-se en el seu compromís amb el servici de la Justícia Gratuïta al ciutadà que presten més de 45.300 advocats a través del Torn d’Ofici 365 dies.

L’Expedient Electrònic oferix nombrosos avantatges per al ciutadà, l’advocat, el Col·legi d’Advocats i les Administracions Públiques.

En primer lloc, el ciutadà veu facilitat l’accés a la Justícia Gratuïta al simplificar els tràmits i acurtar els terminis en l’obtenció de la documentació, ja que evitarà els desplaçaments i les esperes en les finestretes de cada una de les Administracions competents. La digitalització del procés permet a l’advocat atendre i donar curs a un nombre més gran de casos amb més agilitat.

Per la seua banda, el Col·legi d’Advocats assegura el contingut de les comunicacions gràcies a la firma electrònica, millorant les seues gestions al reduir els terminis d’obtenció de la informació i augmentant la qualitat en el servici prestat al ciutadà a l’unificar la informació del sol·licitant en un únic expedient de forma estandarditzada i comú a tots els Col·legis d’Advocats.

Finalment, les Administracions Públiques optimitzen i acceleren el servici que oferixen al ciutadà, aconseguixen la traçabilitat completa del procés per a la seua possible auditoria i a més reduïxen els possibles fraus davant de l’Administració optimitzant el gasto públic i aportant la màxima transparència en la gestió d’este servici als ciutadans.