Reunió amb representants sindicals de l’administració de justícia en l’ICAE

Reunión con representantes sindicales de la administración de justicia en el ICAE

El dia 12 de maig ha tingut lloc una reunió en el Col·legi d’Advocats d’Elx en la qual han intervingut representants dels Col·legis d’Advocats i de Procuradors amb representants sindicals de les associacions CSIF, STAJ i CC.OO. de l’àmbit de l’Administració de Justícia de la nostra ciutat.

En la reunió els representants sindicals han exposat les seues reivindicacions davant el Ministeri de Justícia sent les més importants les següents:

  • La paralització de la tramitació parlamentària de la Llei orgànica d’Eficiència Organitzativa i la seua participació en la taula sectorial.
  • El reconeixement professional i retributiu de les funcions realitzades pel cos funcionarial.
  • L’increment retributiu del complement general del lloc.

Pels representants dels col·legis professionals citats, s’han recollit aquestes reivindicacions i sol·liciten tant al Ministeri de Justícia com als Sindicats la solució immediata del conflicte davant els perjudicis que s’estan ocasionant als ciutadans i als professionals.

Pels Col·legis professionals s’ha traslladat als Representants Sindicals la necessitat de la millora del tracte diari amb Advocats i Procuradors, i se’ls ha posat de manifest que els principals perjudicats per l’anterior vaga dels LAJ, per l’actual vaga dels Funcionaris i per la qual previsiblement iniciaren els Jutges i Fiscals, són els Advocats i Procuradors. Amb la situació creada per aquestes vagues s’està afectant directament el dret constitucional de la tutela judicial efectiva que tenen els ciutadans i així mateix es posa en perill la continuïtat de la nostra activitat professional.