S’anuncien canvis en els certificats de firma electrònica ACA

El Consell General de l’Advocacia (Prestador de Servicis de Certificació Firma Digital) ha anunciat que l’actual tecnologia deu “evolucionar” per a adequar-se als requisits exigits pel Reglament Europeu, així com per a superar les auditories corresponents. Davant d’esta situació, han indicat quals seran els canvis en l’actual tecnologia en què es basa la certificació digital, tant en els dispositius com en els xips electrònics.

En este sentit, des del CGAE han informat que, a partir del 25 de juny, s’emetran certificats en un dispositivo/chip actualitzat ja al nou Reglament. A més, també han explicat que és el que succeïx amb les targetes emeses amb anterioritat a esta data.

Des del CGAE aclarixen que totes les targetes emeses amb anterioritat sí que seran vàlides, mentres estiga en vigor el certificat que allotgen. Això sí, una vegada passen tres anys de la seua renovació, estes targetes anteriors caducaran i el certificat quedarà obsolet.

Davant d’estes circumstàncies, i a través d’una proposta del CGAE, podeu prolongar la vida de l’actual targeta durant tres anys més si la renoveu de forma on line abans del 25 d juny d’enguany. Per a poder efectuar esta renovació on line, si teniu algun tipus d’incidència podeu posar-vos en contacte directament amb el Suport Tècnic de Redabogacia en el 91.150.10.03 – 93.014.10.01 o en el correu electrònic: soporte.tecnico@redabogacia.org

Per a facilitar-vos també esta gestió, el Col·legi d’Advocats de València ha habilitat tant en la Biblioteca de la seu de l’ICAV, com en les dependències de la Ciutat de la Justícia, uns ordinadors en què efectuar estes renovacions.

Finalment, per a tots aquells que disposen de targeta amb xip TS2048 (codi que es pot comprovar en l’anvers de la targeta) i no hagen activat la firma digital, hauran d’activar-la abans del dia 25 de juny de 2017.

No obstant vos recordem, que a més de la firma digital del CGAE, també es pot accedir a LexNet amb altres dispositius de firma electrònica, sempre que siguen per mitjà de targeta criptogràfica (xip) , com el DNI electrònic, etc.