Tot llest perquè els 6.780 aspirants a advocat realitzen el primer examen d’accés online

  • El 4 de juliol, a les 9 hores, 6.780 graduats de Dret se sotmetran a la prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat/da
  • En cas d’incidència tècnica es pot trucar als telèfons 948 82 15 35/ 987 40 92 91/ 974 31 60 01, enviar un correu electrònic a soporteavex@unedbarbastro.es o accedir al xat a través d’https://www.unedbarbastro.com:8543/
Dissabte que ve 4 de juliol se celebrarà el primer Examen d’Accés a format online, donada la impossibilitat de realitzar-ho de manera presencial per les circumstàncies sanitàries. La prova hauria d’haver-se celebrat el 28 de març segons la convocatòria inicial, però la pandèmia i l’Estat d’Alarma van obligar a ajornar-lo. Després de diverses negociacions entre Ministeri de Justícia, Consell General de l’Advocacia i Universitats, finalment, l’examen tindrà lloc amb aquesta modalitat de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Per a facilitar l’accés i permetre que els alumnes es familiaritzen amb la prova, els dies 10, 11 i 12 de juny els aspirants van poder entrar a la plataforma de la UNED i realitzar exàmens de prova.
L’examen començarà a les 9.00 hores del dissabte 4 de juliol, i serà únic i idèntic per a tots els aspirants, que podran realitzar-ho des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet en la llengua cooficial triada en el moment en què van tramitar la seua inscripció.
Els alumnes admesos podran accedir a la plataforma des de vint minuts abans de l’hora assenyalada per al començament de la prova d’accés. Una vegada allí se li demanarà que introduïsca el seu compte de correu i el codi obtingut prèviament per a poder accedir a l’examen. El compte de correu haurà de ser obligatòriament aquella en la qual haja rebut el codi d’accés.
PRIMERA PART
La prova constarà de dues parts. La primera consisteix en 50 preguntes més 6 preguntes de reserva (cada pregunta amb quatre respostes alternatives de les que només una és la correcta), sobre les matèries de l’apartat “Matèries comunes a l’exercici de la professió de l’Advocacia”. Les preguntes i les respostes apareixeran d’una en una de manera aleatòria i es permetrà avançar, retrocedir i corregir les respostes. Els aspirants disposaran de dues hores per a finalitzar aquest bloc. No obstant això, es podrà finalitzar l’examen en qualsevol moment prement el requadre “Finalitzar examen”.
SEGONA PART
Després d’un recés de quinze minuts, s’iniciarà la segona part de l’examen, que consistirà en 25 preguntes corresponents a l’especialitat triada i 2 preguntes de reserva (cada pregunta amb quatre respostes alternatives de les que només una és la correcta), sobre les matèries de l’apartat “Matèries específiques”.
Els aspirants que hagen optat per la matèria civil i mercantil hauran de seleccionar, entre els exàmens que se’ls presenten, el que corresponga al dret foral per ells triat. Per a aquests exàmens la pregunta número 25 serà diferent en funció de l’elecció efectuada.
SEGURETAT EN L’EXAMEN I GARANTIES
El fet que la prova siga online implica una sèrie de riscos per a assegurar el compliment de les normes. Quan els aspirants es registren la pàgina d’accés els recordarà el compromís de respectar les regles de l’examen, no consultar en cap moment textos legals ni manuals jurídics, ni qualsevol altre document o dispositiu electrònic de suport, ni servir-se de l’auxili de cap persona.
En aquest sentit, l’Advocacia Espanyola va emetre un comunicat en el qual es va mostrar convençuda que l’examen es realitzarà amb plenes garanties per a totes les parts implicades i servirà perquè els aspirants puguen oferir una demostració de responsabilitat, davant les informacions publicades en la premsa que anticipen l’existència de grups disposats a realitzar paranys en la realització de l’examen.
Per part de l’Advocacia, es creu que el Ministeri ha confeccionat un examen que reuneix el màxim de garanties possible i que els qui aspiren a exercir en el món de les lleis no pot fer una altra cosa que no siga una demostració d’honestedat davant la realització d’un test per al qual estan àmpliament preparats.
DECISIONS SOBRE PROBLEMES TÈCNICS
Quant als possibles problemes tècnics, si es produeix alguna incidència que afecte de manera general a tots els aspirants i que els impedisca l’accés a la plataforma, com una caiguda del sistema o de la xarxa de transmissió de dades, la Comissió avaluadora, després d’escoltar el criteri dels tècnics responsables de la plataforma sobre la naturalesa de la incidència i del seu abast, podrà adoptar les decisions que considere procedents tenint en compte l’interés dels aspirants, incloent les d’ampliar el temps per a la realització de la prova, repetir la prova en un altre moment o donar la mateixa per finalitzada, i en aquest cas es puntuarà l’examen en funció de les preguntes contestades fins a aqueix moment.
Si un aspirant abandona la plataforma per raons personals o exclusivament atribuïbles al seu dispositiu, es guardaran les preguntes contestades fins llavors per un temps de quinze minuts durant el qual podrà reprendre l’examen, repetint els passos d’entrada, en qualsevol moment. Transcorregut aqueix termini, l’accés a l’examen quedarà tancat i es qualificarà amb les preguntes respostes fins llavors.
En tot cas, existeix un contacte amb el personal de suport per al dia 4 de juliol, l’horari d’atenció del qual serà de 8.30 a 15.30.
Es pot trucar als telèfons 948 82 15 35/ 987 40 92 91/ 974 31 60 01, enviar un correu electrònic a soporteavex@unedbarbastro.es o accedir al xat a través d’https://www.unedbarbastro.com:8543/