Day

August 18, 2017
En un món i una societat cada vegada més connectada i globalitzada, les Noves Tecnologies s’han convertit en una ferramenta indispensable i necessària per a empreses, persones i institucions. Este motiu va portar al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats a prendre la determinació d’estar present en les Xarxes Socials, presència que dia a dia es...
Read More

Recent Comments