Day

January 20, 2021
“Reunits els Degans dels huit Col·legis d’advocats de la Comunitat Valenciana, i després d’analitzar la resolució de 19 de gener de 2021, publicada en el DOGV de 20 de gener, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència...
Read More