Day

July 10, 2020
Els Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana van atendre 278.431 assumptes de Justícia Gratuïta durant 2019 Dels diferents serveis d’Assistència Jurídica Gratuïta, més de 192.000 són del Torn d’Ofici i quasi 82.000 corresponen a l’Assistència Lletrada al Detingut El Servei de Violència de Gènere va atendre en 2019 més de 4.100 assumptes amb un augment...
Read More

Recent Comments